Arhiva 2015

Proračun općine Preseka za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Godišnji financijski izvještaji vijećnika s liste grupe birača za 2014. godinu

Darko Gabrica - Dokument
Dragutin Goričan - Dokument
Ljiljana Mušak - Dokument
Marijo Rožman - Dokument
Ivan Svilić - Dokument
Zoran Škrebek - Dokument

Odluka o izvršavanju proračuna općine Preseka za 2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Konačni rezultati za izbor načelinka opčine Preseka

Na temelju članka 101. i članka 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br 144/12) nakon provedenih prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Preseka 14. rujna 2014. godine, Općinsko izborno povjerensto Općine Preseka UTVRĐUJE da su rezultati za: – izbor općinskog načelnika Općine Preseka, KLASA: 013-01/14-01/02; URBROJ: 2176/17-04-14-41 od 14. rujna 2014. postali konačni s danom 17. rujna 2014. godine.

Izvješće o utrošku sredstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelinka općine preseke održanih dana 14.09.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PRESEKA
KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2176/17-04-14-43
Preseka, 10. listopada 2014.
Na temelju članka 10. Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. (Narodne novine broj 40/14 i 66/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Preseka objavljuje:
IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE PRESEKE ODRŽANIH DANA 14. RUJNA 2014.
RASHODI
Isplata naknade troškova izborne promidžbe 0,00 kuna
Isplata naknada za rad izbornih tijela 77.064,84 kuna
Na temelju Odluke Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova biračkih odbora na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj naknada iznosi 300,00 kuna neto po osobi. Općinsko izborno povjerenstvo
Stalni sastav 14.326,09 kuna
Na temelju Odluke Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova općinskog izbornog povjerenstava naknada iznosi 1.200,00 kuna neto.
Prošireni sastav: 8.141,42 kuna
te članovima proširenog sastava izbornih povjerenstava određena je naknada u visini od 65% iznosa naknade stalnog sastava izbornog povjerenstva što iznosi 780,00 kuna neto po osobi.
Naknade stručnom timu 2.995,66 kuna
Za obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih poslova 1.500,00 neto
Naknada za kuće 4.269,58 kuna
Naknada za kuće 500,00 kuna neto za 7 kuća
Materijalni troškovi 1.939,65 kuna
Uredski materijal 150,52 kuna, listići oglasi i zapisnici 1.365,00 kuna, glasačke kutije i pregrade 349,13 kuna i objava kandidacijske liste u javnim medijima (Radio Vrbovec) 75,00 kuna.
UKUPNO RASHODI (1+2+3) 108.737,24 kuna
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA
OPĆINE PRESEKA
Ljiljana Košić

Rješenje o određivanju biračkog mjesta nacionalnih manjina

Polugodišnji financijski izvještaji za vijećnike s liste

Darko Gabrica - Dokument
Dragutin Goričan - Dokument
Ljiljana Mušak - Dokument
Marijo Rožman - Dokument

Javni poziv županijske uprave za ceste

Arhiva dokumenata

Skip to content