Arhiva 2017

Poziv za dostavu ponuda - sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama

Rožman Marijo - Dokument
Mušak Ljiljana - Dokument
Gabrica Darko - Dokument
Goričan Dragutin - Dokument

Proračun općine Preseka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu s planom razvojnih programa i odluku o izvršavanju proračuna općine Preseka za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Financijski izvještaj proračuna općine Preseka za 2016. godinu

Financijski izvješaj - Dokument
Obrazac - Dokument

Objava izmjena i dopuna proračuna općine Preseka za 2016. godinu

Potvrda o zaprimljenom godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2016. godinu

Lokalni izbori 2017. godine

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne Upozorenje ovlaštenim predlagateljima kandidacijskih lista i kandidata u svezi korištenja propisanih obrazaca u postupku kandidiranja na lokalnim izborima 2017 Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva OBAVIJEST O DEŽURSTVU OIP Općine Preseka

Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanja poslova prijevoza pokojnika, koji se financiraju iz proračuna općine Preseka

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Preseka za 2016. godinu

Javni natječaj za povjerenje obavljanja poslova prijevoza pokojnika, koji se financiraju iz proračuna općine Preseka

Konačni rezultati izbora za članove op. vijeća općine Preseka

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća

Rezultati izbora općinskog načelinka

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Preseke za lokalne izbore koji će se održati 21.05.2017. godine

Odluke o pravovaljanim kandidacijskim listama i kandidaturama i zbirnim listama

1. Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Preseka, kandidat: Nikola Kožar, zamjenik kandidata Ivan Pavliček, predlagatelj: HSS,

2. Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Preseka, kandidat: Kristijan Pavliček, zamjenica kandidata: Vesna Dovranić, predlagatelj: HDZ,

3. Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Preseka, kandidat: Dragutin Schoplocher, zamjenik kandidata Marijo Rožman, predlagatelj: SDP-HNS,

– Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Preseka.

1. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preseka, HDZ, nositelj liste: Stjepan Mušak,

2. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preseka, HSS, nositelj liste: Tihomir Poljak,

3. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preseka, Narodna stranka – Reformisti, nositelj liste: Mario Badenić,

4. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preseka, SDP-HNS, nositelj liste: Ivica Vimislicki,

5. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preseka, SU, nositelj liste: Željko Dundović,

– Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preseka.

Pravovalj.kandid.lista za izbor članova Opć.vij.OP-SDP-HNS Pravovalj.kandid.lista za izbor članova Opć.vij.OP-SU - Dokument
Pravovalj.kandidatura za izbor općinskog nač.OP-D. Schoplocher - Dokument
Pravovalj.kandidatura za izbor općinskog nač.OP-K. Pavliček - Dokument
Pravovalj.kandidatura za izbor općinskog nač.OP-N. Kožar - Dokument
Pravovalj.kandid.lista za izbor članova Opč.vij.OP-HDZ - Dokument
Pravovalj.kandid.lista za izbor članova Opć.vij.OP-HSS - Dokument
Pravovalj.kandid.lista za izbor članova Opć.vij.OP-Nar.str.-Ref. - Dokument
Zbirna lista pravoval.kandida.lista za izbor članova OP Vijeća - Dokument
Zbirna lista pravovaljanih kandida.za izbor općinskog načel. O.P - Dokument

Završni financijski izvještaj za 2017. - istek mandata

Rožman Marijo - Dokument
Goričan Dragutin - Dokument

Konačni rezultati izbora za općinskog načelinka općine Preseka

Rezultati izbora za općinskog načelnika općine Preseka

Odluku o imenovanju službenika za informiranje te zaštitu osobnih podataka

Ovom Odlukom odreduje se posebna sluzbena osoba mjerodavna za rjesavanje 1 ostvarivanje prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: sluzbenik za informiranje). Sluzbenikom za informiranje u Opcini Preseka imenuje se Ivan Pavliček, za vrijeme trajanja mandata.
ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka - Dokument

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
– e-mail adresa: opcinsko.vijece.preseka@zg.t-com.hr
– službeni broj telefona: 01/2724-768

Pogledajte dokument

Odluka o lokalnim porezima općine Preseka

Pravilnik o jednostavnim nabavama općine Preseka

Izjava načelinka općine Preseka o nepostojanju sukoba interesa

Završni financijski izvještaj za Darko Gabrica

Izvješće o visini troškova i način njihova korištenja u provedbi lokalnih izbora 2017. godine

Ljiljana Mušak - završni fin. izvještaj za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Preseka za razdoblje od 01.01. - 30.06.2017. godine

Pregled sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2016. godini

Mjesni odbor općine Preseka

Općina Preseka ima 12 Mjesnih odbora: 1. Mjesni odbor Donja, Gornja i Srednja Velika
2. Mjesni odbor Gornjaki
3. Mjesni odbor Kamenica
4. Mjesni odbor Kraljev Vrh – Strmec
5. Mjesni odbor Krušljevec
6. Mjesni odbor Ledina
7. Mjesni odbor Pogančec
8. Mjesni odbor Preseka
9. Mjesni odbor Slatina
10.Mjesni odbor Šelovec
11. Mjesni odbor Vinkovec
12. Mjesni odbor Žabnjak

Odluka o izmjeni plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Proračun općine Preseka za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune proračuna općine Preseka za 2017. godinu uz prijedlog za 2018. godinu

Arhiva dokumenata

Skip to content