Arhiva 2018

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

Financijski izvještaj za razdoblje 01. 01. do 31.12. 2017.I - Dokument
Financijski izvještaj za 2017.g. -tabelarno - Dokument

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2017. GODINU

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINA

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Preseka za razdoblje 2018.-2023. godina daje se na javni uvid. Sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj: 94/13. i 73/17.) mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Preseka za razdoblje 2018.-2023. godina mogu se dostaviti elektroničkom poštom (e-mail: opcinsko.vijece.preseka@zg.t-com.hr), redovnom poštom na adresu: Općinu Preseka, Preseka 57 ili osobno u ured Općine svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 13,00 sati do 07. srpnja 2018. godine.
Cjenik – komunalni otpad Općina Preseka 2018 - Dokument
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada - Dokument
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO - Dokument
Prethodna suglasnost na cjenik za uslugu odvoza MKO - Dokument
PGO PRESEKA - Dokument
Obrazac-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-za-Nacrt-PGO - Dokument
Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću - Dokument
Odluka da nije potrebno prov.strat.procj.utj.na okoliš PGO O.P - Dokument

NACRT PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Nacrt Procjene ugroženosti od požara, Usklađenje br.1., Nacrt Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Obrasci za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Ovo Savjetovanje iznimno traje 15 dana, od 28. rujna do 13. listopada 2018. godine i provodi se prema članku 13. stavku 9. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj: 92/10.)
Nacrt Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija - Dokument
Nacrt Procjene ugroženosti od požara Usklađenje br. 1 - Dokument
OBRAZAC-1 - Dokument
OBRAZAC-2 - Dokument

PRIJAVA NEPROPISNO BAČENOG OTPADA – OBRAZAC

ODLUKA O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

PRIJEDLOG PRORAČUNA

Plan razvojnih programa - Dokument
Proračun-Opći - Dokument
Proračun-Posebni dio - Dokument
Proračun-Sažetak - Dokument
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019.g., projekcije za 2020. i 2021. godinu - Dokument
Prijedlog Proračuna za 2019.g., projekcije za 2020. i 2021. godinu-opći dio Prijedlog - Dokument
Proračuna za 2019.g., projekcije za 2020. i 2021. godinu-posebni dio Prijedlog - Dokument
Proračuna za 2019.g., projekcije za 2020. i 2021. godinu-sažetak - Dokument

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE U 2018.G

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA “SANACIJU POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRAĐEVINE-ZGRADA OPĆINE PRESEKA”

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2018. GODINU S PLANOM RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUN OPĆINE PRESEKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU S PLANOM RAZVOJNIH PROGRAMA I ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2019.

Proračun Općine Preseka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa - Dokument
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Preseka za 2019. godinu - Dokument

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA “SANACIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRAĐEVINE – ZGRADA OPĆINE PRESEKA”

Poziv za dostavu ponude za energetsku obnovu zgrade – zgrada Općine Preseka - Dokument
Prilozi uz dostavu ponude - Dokument
Troškovnik građevinsko obrtničkih radova - Dokument

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU (I. IZMJENA)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE U 2017.G

Arhiva dokumenata

Skip to content