Arhiva 2019

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2020 I PRIJEKCIJE ZA 21. I 22. GOD

Prijedlog proračuna Općine Preseka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.g - Dokument
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Preseka za 2020. godinu - Dokument
Posebni dio proračuna – 3.g - Dokument
Plan razvojnih programa – 3.g. - Dokument
Opći dio proračuna – 3.glog - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-proračun za 2020.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-Odluka o izvršavanju proračuna za 2020 - Dokument

SHEMA MOBILIZACIJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2020. GOD.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o izvršavanju proračuna Općine Preseka za 2020. godinu - Dokument
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Proraačuna Općine Preseka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - Dokument

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2019.G. S IZMJENOM PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2019. GODINU - Dokument
I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. - Dokument
I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g. - Dokument
I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa - Dokument

PRORAČUN OPĆINE PRESEKA ZA 2020. G., PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.G SA PRIPADAJUĆIM AKTIMA

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Preseka za 2020. godinu - Dokument
PRORAČUN OPĆINE PRESEKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.g.-str 1 - Dokument
RAČUN PRIHODA i RASHODA - Dokument

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE UREĐENJA MJESNOG DOMA VINKOVEC

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa - Dokument
Polugodišnji izvještaj - Dokument

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

OBJAVA BIRAČIMA

OBRAZAC IZVJEŠĆA O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O PROVEDENOM SAVJETOVANJU I PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA U 2018.G.

Ivješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima ulaganja i provedbi mjera za 2018. godinu - Dokument
Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2018. godini - Dokument

IZVJEŠTAJ, POTVRDE I BILJEŠKE – 01.SIJEČANJ DO 31.PROSINAC 2018.

Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. – Referentna stranica (ovjeren i skeniran original) - Dokument
Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju od strane FINE (ovjeren i skeniran original),- Dokument
Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. u excel formatu - Dokument

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE PRESEKA ZA ŠK.GOD. 2019.-2020.

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE ASFALTIRANJA DOTRAJALIH NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU KUPNJI NOVOG NAVALNOG VATROGASNOG VOZILA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2018. GODINU

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preseka za 2018. godinu - Dokument
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2018. godinu - Dokument
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preseka za 2018. godinu - Dokument

Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Preseka za 2018.g. - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Preseka za 2018.g. - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Preseka za 2018.g. - Dokument

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRESEKA ZA 2018.G. I ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRESEKA U 2018.G

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Preseka za 2018. godinu - Dokument
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Preseka za 2018. godinu - Dokument

PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA OPĆINSKOM IMOVINOM ZA 2018.G. I ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA OPĆINSKOM IMOVINOM ZA 2018.G.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja Općinskom imovinom za 2018.godinu - Dokument
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja Općinskom imovinom za 2018. godinu - Dokument

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA, OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA I ODLUKU O UPRAVLJANJU GROBLJEM I POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA I USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI UKOPA POKOJNIKA .

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja Odluka o upravljanju grobljem - Dokument
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja - Dokument

ZAKLJUČAK O VISINI PRIHODA BEZ PRIMITAKA OSTVARENIH U 2018. GODINI

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA ZA 2019.G

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

ODLUKA O PLAĆANJU RAZLIKE TROŠKOVA ZA PŠ PRESEKA

I. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM NABAVAMA OPĆINE PRESEKA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA – EU IZBORI 2019

PLAN NABAVE ZA 2019.GODINU

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Odluka o komunalnom doprinosu - Dokument
Obrazac izvj. o savjetovanju s javnošću – Odluka o kom. doprinosu - Dokument

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Obrazac izvj. o savjetovanju s javnošću - Dokument
Odluka o kom. naknadi Odluka o komunalnoj naknadi - Dokument

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Odluka o komunalnim djelatnostima - Dokument
Obrazac izvj. o savjetovanju s javnošću – Odluka o kom. djelatnostima - Dokument

SAVJETOVANJE S JAVNOSTI

Odluka o komunalnom doprinosu – Prijedlog - Dokument
Odluka o komunalnoj naknadi – Prijedlog - Dokument
Odluka o komunalnim djelatnostima – Prijedlog - Dokument
Odluka o komunalnom redu – Prijedlog - Dokument
Plan savjetovanja s javnošću za 2019.g. - Dokument

GODIŠNJE IZVJEŠĆE I PROVEDBI ZPPI ZA 2018.

Arhiva dokumenata

Skip to content