Arhiva 2021

PROGRAM KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA ZA 2022.G

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.G

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022.G

PROGRAM I PROJEKTI UDRUGA ZA OPĆE DOBRO

PROGRAM ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ ZA 2022.G

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU

I. IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.G

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2022.G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. POSEBNI_3G

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2022.G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. OPĆI_3G

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA OPĆE DOBRO ZA 2022

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA ZA 2022.G

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022.G

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU-SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.G

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU-SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2022.G. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU-SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUNSKOG DOPRINOSA ZA 2022.

ODLUKA O UZIMANJU U NAJAM ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU VETERINARSKE STANICE VRBOVEC D.O.O., VRBOVEC, ZA POTREBE IGRANJA NOGOMETA I DRUGIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ORGANIZIRA U SUBOTU 9. LISTOPADA 2021. U 10,00 SATI. VIRTUALNU RADIONICU VEZANO UZ JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA I ZGRADA. NA RADIONICI ĆE DJELATNICI FONDA OBJASNITI UVJETE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA I POMOĆI IM OKO EVENTUALNIH UPITA VEZANIH UZ NJIHOVE PRIJAVE. ⏰ U 10:00 SATI.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022. GODINU ZA UČENIKE I STUDENTE

Natječaj 2021 - Dokument
Obrazac prijave – 2021-2022 - Dokument

SAZIV 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA, KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 25. LISTOPADA 2021.G.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE PRESEKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

SAZIV ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE ODRŽAVANJA MAKADAM NERAZVRSTANE CESTE POGANČEC – MAČKOVEC – ŠELOVEC.

Odluka o odabiru ponuditelja za radove održavanja makadam nerazvrstane ceste Pogančec – Mačkovec – Šelovec, KLASA: 320-01/21-01/08, URBROJ: 238/23-21-14 OD 15.09.2021.g.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.G.,

Polugodišnji_izvještaj_o_izvršenju_proračuna_Općine_Preseka_2021 - Dokument
Plan_razv_prog_ostv - Dokument

IZJAVU OPĆINSKOG NAČELNIKA MARTINA MARTIĆ VEZANO ZA ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76.ST.1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI.

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA 2021.

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA 2021.

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA

ODLUKA O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE PRESEKA

ODLUKA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA OPĆINE PRESEKA U SKUPŠTINI DRUŠTVA KOMUNALAC VRBOVEC D.O.O.

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE PRESEKA U SKUPŠTINU DRUŠTVA KOMUNALAC VRBOVEC D.O.O.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA OPĆINE PRESEKA U SKUPŠTINI TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., ZAGREB

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE PRESEKA U SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., ZAGREB

ODLUKA O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PRESEKA I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODLUKA O FINANCIRANJU RADNIH BILJEŽNICA I OSTALIH RADNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

KONAČNI REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA

Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Preseka provedenog 30. svibnja 2021., KLASA: 013-01/21-01/04, URBROJ: 238/23-21-208, od 04. lipnja 2021. u 10:39 h.

SAZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA ZA DAN 16. LIPNJA 2021. GODINE S POČETKOM U 18,00 SATI.

POPIS STANOVNIŠTVA 2021.G.- JAVNI POZIV

PRIJAVA ŠTETE OD ELEM.NEPOGODE – MRAZA

Popunjeni i ovjereni obrazac je moguće dostaviti na mail adresu: nikola.kozar@gmail.com ili osobno donijeti u zgradu Općine. Rok za predaju prijava je 21.05.2021.

REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Preseka provedenih 16. svibnja 2021., KLASA: 013-01/21-01/04, URBROJ: 238/23-21-158 od 17. svibnja 2021. godine u 16:50 h.

ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Preseka, KLASA: 013-01/21-01/04, URBROJ: 238/23-21-160 od 17. svibnja 2021. godine u 16:50 h.

REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

Rezultati izbora općinskog načelnika Općine Preseka provedenih 16. svibnja 2021., KLASA: 013-01/21-01/04, URBROJ: 238/23-21-159 od 17. svibnja 2021. godine u 16:54 h.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Preseka provedenih 26. svibnja 2021.g., KLASA: 013-01/21-01/04, URBROJ: 238/23-21-167 od 20. svibnja 2021.g objavljeno u 17:45 h

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.G.

Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Preseka provedenog 30. svibnja 2021., KLASA: 013-01/21-01/04, URBROJ: 238/23-21-200 od 31. svibnja 2021. objavljeno 31.05 u 17:50 h.

OBJAVA KANDIDATURA I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA TE KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA I ZBIRNA LISTA - Dokument
KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRESEKA I ZBIRNA LISTA - Dokument

OBJAVA AKATA

1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g., s Izvješćem,

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g., s Izvješćem,

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Preseka za 2020.g., s Izvješćem,

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Preseka za 2020.g., s Izvješćem,

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Preseka za 2020.g., s Izvješćem,

6. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Preseka za 2020. g., s Izvješćem,

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Preseka za 2020. g., s Izvješćem,

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš u 2020. godini, s Izvješćem,

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Preseka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, s Izvješćem.

Zaključak s Izvješćem o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Preseka za 2020.g - Dokument
Zaključak s Izvješćem o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Preseka za 2020.g - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Preseka za 2020.g - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Preseka za 2020.g - Dokument
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Preseka za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine s Izvješćem - Dokument
Zaključak s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Preseka za 2020.g - Dokument
Zaključak s Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Preseka za 2020.g - Dokument

ODLUKA O PLAĆANJU RAZLIKE TROŠKOVA IZMEĐU STVARNIH TROŠKOVA I DODIJELJENIH DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA PODRUČNU ŠKOLU PRESEKA ZA 2020.

UPUTE O IZDAVANJU POTVRDE/UVJERENJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE U POSTUPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE.

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE UREĐENJA MJESNOG DOMA-SANITARNI ČVOR, DOM LEDINA, KLASA: 320-01/21-01/20, URBROJ: 238/26-21-15 OD 01. TRAVNJA 2021.G.

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE UREĐENJA MJESNOG DOMA-SANITARNI ČVOR, DOM SLATINA, KLASA: 320-01/21-01/20, URBROJ: 238/23-21-13 OD 01. TRAVNJA 2021. GODINE

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE UREĐENJA MJESNOG DOMA-SANITARNI ČVOR, DOM POGANČEC, KLASA: 320-01/21-01/20, URBROJ: 238/26-21-14 OD 01. TRAVNJA 2021.G.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

OBAVIJEST BIRAČIMA

NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA OPĆE DOBRO ZA 2022.G

ODLUKU O IZDAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih usluga za područje Općine Preseka - Dokument
Cjenik dimnjačarskih usluga – Općina Preseka - Dokument

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

PLAN SAVJETOVANJA 2021.

NACRT STATUTARNE ODLUKE UZ OBRAZAC O SAVJETOVANJU

Nacrt Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Preseka - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu-Nacrt Statutarne Odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Preseka - Dokument

NACRT POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA TE OBRAZAC SUDJELOVANJA SA JAVNOŠĆU

Nacrt Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preseka - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu-Nacrt Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preseka - Dokument

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2020.- 31. PROSINCA 2020.G., REFERENTNA STRANICA I BILJEŠKE.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020.G – Bilješke - Dokument
Referentna stranica – Financijski izvještaj proračuna Općine Preseka za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.g - Dokument

PROCES UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

SAZIV 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA

OBRAZAC-IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU. STATUTARNA ODLUKA O II IZM.I DOP.STATUTA

OBRAZAC IZVJEŠĆA O SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA

PROCES UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA, ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Preseka - Dokument
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Preseka - Dokument

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PLAN NABAVE ZA 2021.GODINU

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020.G

Arhiva dokumenata

Skip to content