Arhiva

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje PDF - Dokument
Odluka o imenovanju službenika za informiranje DOC- Dokument

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Preseka-01.01.-30.06.2022.g.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Preseka 01.01.-30.06.2022.g., tekstualni dio - Dokument
Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Preseka-01.01.-30.06.2022.g. - Dokument

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PRESEKA- Prilog 2. Projekti Općine Preseka 2021.-2025.

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PRESEKA 2021.-2025

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PRESEKA -Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Preseka

Plan upravljanja imovinom Općine Preseka za 2022. godinu

Odluka o pokretanju postupka za kupnju nekretnine

Odluka o plaćanju razlike troškova između stvarnih troškova i dodijeljenih decentraliziranih sredstava za Područnu školu Preseka za 2021. godinu

Odluka o odabiru ponuditelja za asfalterske radove na dotrajalim nerazvrstanim cestama na području Općine Preseka

OD-PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PRESEKA za razdoblje od 2021.-2025.

Saziv 08. sjednica Općinskog vijeća Općine Preseka

Saziv 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Preseka

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa i projekata udruga za opće dobro za 2021.g. s Izvješćem

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba za 2021.g. s Izvješćem

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Preseka za 2021.g. s Izvješćem

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g. s Izvješćem

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. s Izvješćem

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preseka za 2021. godinu, s Izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa za 2021.g. i Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preseka za 2021.g.

Obrazlošenje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preseka za 2021.g. - Dokument
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2021. GODINU (str1-23-end) - Dokument
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.G. (razv_pl_g-2021end) - Dokument

OBJAVA JAVNOG POZIVA RAVNATELJSTVA CZ

Javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-Ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju- - Dokument
Obrazac-pojedinacni-smjestaj2022 - Dokument

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI GRANICA NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

OBJAVA NATJEČAJA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022.G

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O PROMJENI GRANICA NASELJA.

ODLUKA O PROMJENI GRANICA NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

ODLUKA-o-promjeni-granica-naselja-na-podrucju-Opcine-Preseka - Dokument
GRANICA-IZMEDU-KRUSLJEVCA-I-VINKOVCA2 - Dokument
GRANICA-IZMEDU-ZABNJAKA-I-DONJE-VELIKE1 - Dokument

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU.

REGISTAR UGOVORA ZA 2021.G

ODLUKE O NAMJENSKOJ POTPORI ŽUPI SV. PETRA APOSTOLA PRESEKA.

Odluka-o-namjenskoj-potpori-Zupi-Sv.-Petra-Apostola-Preseka-za-novu-fasadu-na-zupnoj-kuci-ili-farofu - Dokument
Odluka-o-tekucoj-potpori-za-financiranje-troskova-grijanja-crkve-u-2022.g - Dokument

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2021. – 31. PROSINAC 2021.G.

Referentna-stranica-Opcina-Preseka - Dokument
Financijski-izvjestaj-za-2021.g.-Biljeske - Dokument
FINANCIJSKI-IZVJESTAJ-2021.-Biljeske-DUR-MFIN - Dokument

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA – ZIMSKA SLUŽBA

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA, KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021.G.

PLAN NABAVE ZA 2022.G

OBRAZAC SUDJELOVANJA U POSTUPKU SAVJETOVANJA S-JAVNOŠĆU.NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

SAZIV 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRESEKA ZA DAN 31.01.2022.G.

OBJAVA OBRASCA IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

Arhiva dokumenata

Skip to content