Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Preseka nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.opcina-preseka.hr

Stupanj usklađenosti
Preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem The One Click Accessibility plugin-a uz ResponsiveVoice Text To Speech zapristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
 • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
 • Priprema ove izjave o pristupačnosti
  Ova Izjava pripremljena je dana 25. kolovoza 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

  Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo povjerenik za informiranje, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,

  Izjava je zadnji put preispitana 21.listopada 2020. Općina Preseka će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

  Povratne informacije i podaci za kontakt
  Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog portala korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@opcina-preseka.hr

  Postupak praćenja provedbe propisa
  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr
  Skip to content