Ustrojstvo

Ustrojstvo općine Preseka

Martin Martić

Općinski načelnik – SKNL

Jedinstveni upravni odjel
Članovi općinskog vijeća

1. Kristijan Pavliček, HDZ, predsjednik
2. Mario Križan, SKNL, potpredsjednik
3. Iva Antolić, SKNL,
4. Nikolina Goričan, SKNL,
5. Dalibor Tukša, SKNL,
6. Nikola Kožar, HSS,
7. Damir Petrač, HSS,
8. Mario Filipović, HSS,
9. Ivica Vimislicki, SDP.

Općina Preseka ima 15 naselja:

Naselje Gornja Velika

Naselje Gornjaki

Naselje Kamenica

Naselje Kraljev Vrh 

Naselje Donja Velika

Naselje Srednja Velika

Naselje Žabnjak

Strmec

Naselje Krušljevec

Naselje Ledina

Naselje Pogančec

Naselje Preseka

Naselje Slatina

Naselje Šelovec

Naselje Vinkovec

Skip to content